Czytelnia

Babeszjoza

Jest to choroba pasożytnicza psów, rzadziej kotów. Powodowana przez pierwotniaki z rodzaju Babesia. Babeszjoza jest chorobą występującą na całym świecie. Kleszcze przenoszące babeszjozę występują na znacznej części terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionów północnych, północno-wschodnich i wschodnich. Bytujące w krwinkach czerwonych pierwotniaki wywołują niedokrwistość (nieprawidłowo niską liczbę czerwonych krwinek). Wynika ona z niszczenia krwinek  Zazwyczaj okres inkubacji choroby wynosi 10–21 dni, dopiero po tym czasie dochodzi do rozwoju objawów klinicznych. Wiele zakażonych psów eliminuje zarażenie i u tych osobników nigdy nie rozwijają się objawy kliniczne choroby, ale mogą się one stać jej nosicielami. U psów nosicieli może dojść do rozwoju objawów klinicznych choroby w przypadku spadku odporności. 

Objawy:

  • apatia,
  • wysoka gorączka, 
  • wymioty i biegunka (często z domieszką krwi), 
  • zażółcenie lub bladość błon śluzowych jamy ustnej,
  • mocz o brązowym zabarwieniu (krwiomocz),
  • niewydolność oddechowa i krążeniowa, zaburzenia ze strony układu nerwowego.

Leczenie babeszjozy ma na celu przywrócenie prawidłowej liczby krwinek czerwonych i ograniczenie lub eliminację zarażenia. Aby ustabilizować poziom czerwonych krwinek, wiele zwierząt trzeba poddać transfuzji krwi. 

Najlepsze rokowanie jest wtedy, gdy inwazja mikroorganizmów z rodzaju Babesia została wykryta, zanim doszło do rozwoju ciężkiej niedokrwistości. W przypadkach ciężkiej bądź powikłanej babeszjozy leczenie wspomagające musi być bardziej intensywne. Rokowanie zależy od nasilenia niedokrwistości, stopnia zajęcia innych narządów wewnętrznych i odpowiedzi na zastosowane leczenie.


SDDZ Szpital Dzienny Dla Zwierząt

80-807 Gdańsk - Chełm
ul. Biegańskiego 37
 
Telefon do rejestracji Szpitala:
+48 58 300 0 300

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

equi.png
© 2017-2020 SDDZ. All Rights Reserved.