Czytelnia

Dlaczego właściwie narkoza wziewna?

Na tą chwilę znieczulenie inhalacyjne uważane jest za najbezpieczniejszą formę znieczulenia. Podczas tej narkozy zwierzę, poprzez rurkę intubacyjną dostaje mieszankę anestetyczną tlenu i isofluranu bezpośrednio do układu oddechowego. Narkoza ta w towarzystwie kardiomonitora pozwala na pełną kontrolę stanu oraz głębokości i czasu znieczulenia zwierzęcia. Dowodem na to jest niemal natychmiastowe odzyskanie przytomności, po odłączeniu dopływu środka usypiającego.

Podstawową zaletą tego znieczulenia jest wydalanie anestetyków w praktycznie niezmienionej formie przez układ oddechowy zwierzęcia. Pozwala to na bezpieczne znieczulenie pacjentów z chorobami układu krążenia, niewydolnością nerek, niewydolnością wątroby jak również zwierzęta w podeszłym wieku.


SDDZ Szpital Dzienny Dla Zwierząt

80-807 Gdańsk - Chełm
ul. Biegańskiego 37

Telefon do rejestracji Szpitala
+48 58 300 0 300

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

logo-equiaid-2.png
© 2017-2024 SDDZ. All Rights Reserved.