Czytelnia

Anaplazmoza granulocytarna

Anaplazmozę wywołuje mała Gram-ujemna bakteria Anaplasma phagocytophilum. Choroba występuje na całym świecie, a obecność tych drobnoustrojów najczęściej stwierdza się u kotów, psów oraz u koni. Do zakażenia zwierząt dochodzi poprzez ukąszenie przez kleszcze, które mogą przenosić również Boreliozę i Babeszjozę, dlatego też choroby te mogą przebiegać równolegle. Pierwsze objawy są nieswoiste. U chorych osobników stwierdza się: apatię, osłabienie, brak apetytu, przyspieszony oddech oraz podwyższoną temperaturę ciała.

Objawy fazy ostrej:

  • wysoką gorączkę,
  • bolesne obrzęki stawów,
  • bladość
  • błon śluzowych,
  • krwawienia z nosa
  • odwodnienie
  • duszności

Choroba ma charakter uogólniony i może prowadzić do rozwoju niewydolności wielonarządowej.
Ważne jest jak najwcześniejsze zastosowanie odpowiedniego leczenia, ponieważ jej opóźnienie bądź też podanie niewłaściwych leków może prowadzić do ciężkiego przebiegu infekcji i powikłań, a nawet śmierci zwierzęcia.


SDDZ Szpital Dzienny Dla Zwierząt

80-807 Gdańsk - Chełm
ul. Biegańskiego 37

Telefon do rejestracji Szpitala
+48 58 300 0 300

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

logo-equiaid-2.png
© 2017-2024 SDDZ. All Rights Reserved.